Sretenka str., 27-1, office 32

+7 (495) 608-27-43
+7 (495) 608-23-95
+7 (495) 608-78-81

Leninskiy prosp.,15, office 214

+7 (495) 978-15-54
+7 (495) 633-87-09
+7 (925) 741-97-85

24-hour hot line on company registrationissues +7 (495) 506-14-26

ru
ger
en

 

AKREDYTACJA PRZEDSTAWICIELSTW ZAGRANICZNYCH PRZEDSIEBIORSTW* CENA**
1. Przedstawicielstwa zagranicznych przedsiebiorstw.

30000 rub.

2. Adres siedziby przedstawicielstwa (koszt zalezy od przynaleznosci do inspekcji podatkowej) ***

od 8000 rub.

* - osobno placi sie clo panstwowe za akredytacje, ktorej wysokosc zalezy od terminu akredytowania przedstawicielstwa (jak nizej)

** - oplate realizuje sie w dowolnej wygodnej dla Panstwa formie

*** - dana usluga mozliwa jest do wykonania tylko w Moskwie.

Mozliwe jest wykonanie tylko okreslonych czynnosci dotyczacych rejestracji, w takiej sytuacji koszt rejestracji znaczaco sie zmniejsza.

 1. W kosztach akredytacji przedstawicielstw zagranicznych przedsiebiorstw mieszcza sie:
  1. Przygotowanie pakietu dokumentow sluzacych do zalozenia akredytacji w Panstwowej Izbie Rejestracyjnej
  2. Akredytacja przedstawicielstwa w Panstwowej Izbie Rejestracyjnej i otrzymanie swiadectwa akredytacji
  3. Wpis wzoru pieczeci w Rejestrze pieczeci Panstwowej Izby Rejestracyjnej i otrzymanie poswiadczenia w celu przygotowania pieczeci
  4. Przygotowanie jednej polimerowej pieczeci na podstawie z tworzywa sztucznego
  5. Nadanie kodow Goscomstat (Rosyjski Urzad Statystyczny)***
  6. Wpis zakladanego przedstawicielstwa w ewidencje Panstwowej Inspekcji Podatkowej ***
  7. Wpis do funduszu (emerytalnego, zdrowotnego i socjalnego)***
  8. Przygotowanie dokumentow wymaganych do otwarcia konta w wybranym przez Panstwa banku
 2. Spis dokumentow wymaganych przy otwarciu (akredytacji) przedstawicielstwa:
  1. Pisemne oswiadczenie - prosba o otwarcie przedstawicielstwa zagranicznej osoby prawnej w Federacji Rosyjskiej (Sporzadza sie na papierze firmowym zagranicznej osoby prawnej wraz z podpisem dyrektora i pieczecia firmowa. Pismo powinno zawierac nastepujace dane: nazwe, rok zalozenia, adres, rodzaj dzialalnosci zagranicznej osoby prawnej, cel otwarcia przedstawicielstwa w Rosji, jak rowniez informacje na temat wspolpracy handlowej z partnerami rosyjskimi i perspektywach jej rozwoju).
  2. Regulamin zagranicznej osoby prawnej (jesli ustawodawstwo panstwa, w ktorym zagraniczna osoba prawna jest zarejestrowana nie przewiduje obecnosci regulaminu, to nalezy przedlozyc dokument wydany przez upelnomocniony organ panstwa rejestracji zagranicznej osoby prawnej, potwierdzajacy te ustawe).
  3. Swiadectwo rejestracji zagranicznej osoby prawnej lub Wypis z Rejestru Handlowego.
  4. Rekomendujace pismo w imieniu banku obslugujacego zagraniczna osobe prawna w miejscu rejestracji oraz poswiadczenie wyplacalnosci wspomnianej osoby prawnej.
  5. Decyzja zagranicznej osoby prawnej o zalozeniu przedstawicielstwa w Federacji Rosyjskiej (w ktorej koniecznie nalezy zatwierdzic sytuacje przedstawicielstwa i wzor jego pieczeci).
  6. Zaswiadczenie z inspekcji podatkowej o wpisie do ewidencji zagranicznej osoby prawnej.
  7. Generalne upowaznienie osoby prowadzacej przedstawicielstwo w Federacji Rosyjskiej do pelnienia wszelkich funkcji z tym zwiazanych.
  8. Upowaznienie pelnomocnika do prowadzenia spraw w Panstwowej Izbie Rejestracyjnej po sporzadzeniu pozwolenia na otwarcie przedstawicielstwa zagranicznej osoby prawnej w Federacji Rosyjskiej (przedklada sie jesli pelnomocnik nie jest szefem przedstawicielstwa).
  9. Rekomendujace pisma od rosyjskich partnerow handlowych (przedklada sie nie mniej niz dwa pisma sporzadzone na papierze firmowym, w dowolnej formie).
  10. Informacyjna karta przedstawicielstwa zagranicznej osoby prawnej (przedklada sie 2 egzemplarze w formie maszynopisu podpisanego przez przedstawiciela zagranicznej osoby prawnej wraz z pieczecia firmowa; formularz karty informacyjnej udzielamy ).
  11. Dokument potwierdzajacy adres przedstawicielstwa zagranicznej osoby prawnej w Federacji Rosyjskiej (przedklada sie pismo gwarancyjne z adnotacja Biura Technicznej Inwentaryzacji lub z zalacznikiem kopii umowy dzierzawy lub Swiadectwo prawa wlasnosci).
   W razie koniecznosci swiadczymy uslugi sporzadzenia prawnego adresu w Moskwie.
  12. Stanowisko przedstawicielstwa zagranicznej osoby prawnej w Federacji Rosyjskiej (dany dokument przygotowujemy sami albo przeprowadzamy prawna ekspertyze dokumentu przygotowanego przez Panstwo).
  13. Dokument porozumienia z miejscowymi organami wladzy (przedklada sie przy otwarciu przedstawicielstwa poza obrebem Moskwy).
   Konieczne jest rowniez przedlozenie nastepujacych informacji:
   • Numer biezacego konta, SWIFT banku, wysokosc kapitalu zalozycielskiego, kod waluty, kod panstwa - wedlug informatora "BIG Directory";
   • Informacja o zalozycielach osoby prawnej: dla prawnej osoby - nazwa, adres, numer platnika podatkow w kraju jego rejestracji, czesc udzialow; dla osoby fizycznej - imie, adres, numer i seria paszportu, numer platnika podatkow, czesc udzialow;
   • Nazwa organu rejestrujacego i jego adres, numer rejestracyjny zagranicznej osoby prawnej.

    Zagraniczne dokumenty przyjmowane sa wylacznie z oryginalnymi adnotacjami dotyczacymi konsularnej legalizacji lub potwierdzone Apostelem wraz z potwierdzonym notarialnie lub potwierdzonym przez zagraniczna instytucje konsularna tlumaczeniem na jezyk rosyjski, jesli miedzynarodowe porozumienia Federacji Rosyjskiej nie przewiduja zwolnienia z tych procedur.
 3. Oplaty rejestracyjne:
  Termin - 1 rok - $ 1000
  Termin - 2 lata - $ 2000
  Termin - 3 lata - $ 2500

 Sretenka str., 27-1, office 32

+7 (495) 608-27-43
+7 (495) 608-23-95
+7 (495) 608-78-81

Leninskiy prosp.,15, office 214

+7 (495) 978-15-54
+7 (495) 633-87-09
+7 (925) 741-97-85

yurcom@bk.ru

19932018 Yurcom-conculting